Otevírací doba:

 

pondělí
8:30-12:00 13:00-17:30

 

úterý až čtvrtek
8:30-12:00 13:00-16:30

 

pátek
8:30-12:00 13:00-15:30

 

TELEFON
543 255 188
+420 733 155 585
 

EMAIL

info@aviservis.cz

 

__________________

Kontrola stavu zakázky u přístrojů převzatých do opravy.

 

 

Pro správné zobrazení údajů o stavu realizované zakázky je

nutné vložit přístupový kód nebo výrobní číslo přístroje 

v  přesném tvaru, který je vygenerovaný na servisním listu.

__________________________

Vysvětlení symbolů stavu zakázky:

__________________________

Přijatá -   na zakázce jsou započaty práce. Ještě není 

                 identifikovaný  vadný díl ani přesná příčina   poruchy.

Rozpracovaná - již je známý vadný díl nebo příčina poruchy.

                 Přístroj čeká na dodání náhradního dílu od výrobce

                 nebo je ve zkušebním testovacím režimu.

Ukončená - oprava je již provedena, mechanikem ukončena,

                 ale zatím není zákazníkovi oznámena přes SMS.

Zakázku si je možné vyzvednout 

Ohlášena - zakázka je kompletně ukončená i oznámená

                  zákazníkovi přes SMS. Ohlášení neproběhne v pří-

                  padě, že není dodáno platné mobilní tel. číslo.  

Zakázku si je možné vyzvednout 

 

Cenaje pouze informační !!!

 

SMS obsahuje celkovou konečnou cenu, bez započtené zálohy - záloha bude odečtena od celkové ceny opravy/objednávky při výdeji zařízení   

  

Zadejte přístupový kód nebo výrobní číslo zařízení.


__________________

Servis značek:

 

baner

__________________